Kopaničár - O souboru, o Kopanicích 

Moravské Kopanice se rozkládájí ve Zlínském kraji, v blízkosti Uherského Brodu na moravskoslovenském

pomezí  v oblasti Bílých karpat a jsou vymezeny obcemi Starý Hrozenkov, Vápenice, Žítková, Vyškovec a Lopeník. Kopanice jsou díky své poloze a hornaté krajině specifickou oblastí Slovácka, což se odráželo v životních podmínkách obyvatel. Lidé na Kopanicích byli odpradávna zvyklí na těžký život a nesnadnou obživu, kterou pracně dolovali z neúrodných políček, což se projevovalo i v nich samotných, kdy Kopaničár je tvrdý, ale dobrosrdečný. Životní podmínky zasahovaly  do všech oblastí života lidí, tím pádem se projevují  i v tanci, zpěvu a v neposlední řadě i v kroji, který je jednoduchý, ale přitom ho zdobí pracně vytvořené nádherné výšivky, díky nimž je nezaměnitelný s k roji jiných oblastí.Poloha Kopanic, blízkost Slovenska se projevuje výraznou měrou i v nářečí, tanci a písních, kdy kopanický tanec je velmi temperamentní.

Kopanice jsou  nejmenší folklorní oblastí Moravy, ale patří mezi nejvýznamější. Díky její jedinečnosti má tance a písně z Kopanic zařazeny ve svém repertoáru  celá řada souborů z různých oblastí a někteří je bezostyšně předvádějí i na Kopaničárských slavnostech ve Starém Hrozenkově.

Folklórní soubor KOPANIČÁR mapuje tance a písně této nádherné oblasti a předvádí je na různých společenských a kulturních akcích v regionu i mimo něj.