Historie folklorního souboru KOPANIČÁR

 

 

Folklórní soubor Kopaničár se řadí mezi nejstárší folklórní soubory v České repulice. Formálně byl založen 24.6.1947, kdy Zemský národní výbor v Brně povolil, výměrem, založení Slováckého krúžku ve Starém Hrozenkově. Pověřen založením byl místní učitel na měšťanské škole ve Starém Hrozenkově Josef Kopunec, který byl jmenován národopisným referentem. Založení krúžku předcházelo velké množství práce, protože kopaničárská tradice již téměř vymizela. Těžkosti se sběrem národopisného materiálu, získávání členů a prostor pro zkoušky, přetrvávaly i po formálním založení krúžku, nelze se proto divit, že ke skutečnému založení došlo na první zkoušce, ke které se noví členové sešli 22.1.1948.

Po letech činnosti a mnoha různých vystoupeních došlo k pozastavení činnosti souboru od roku 1968 do roku 1972. Impulsem k přerušení činnosti byl nezájem o folklór, nespočet jiných zájmů, kdy se členové nesešli ani na generální zkoušku před Kopaničárskými slavnostmi, proto bylo vystoupení zrušeno. Činnost byla obnovena v roce 1972. Od té doby soubor Kopaničár funguje bez přerušení, kdy se střídala období velmi úspěšná s těmi kdy se souboru tolik nevedlo.

Za celou dobu své existence soubor vystupoval na mnoha různých akcích doma i v zahraničí, kde předváděl tance a písně z Kopanic a okolí.