Za dobu své existence je spojeno se jméném souboru Kopaničár velké množství tanečníků, muzikantů, zpěváků. Každý z těchto lidí se zapsal nesmazatelně do historie Kopaničaru. Po někom stopa zůsatene nesmazatelná, někdo souborem jenom proběhl, ale všichni jsou s Kopaničárem navždy spojeni.

Z tohoto důvodu jsou zde kromě současných členů souboru uvedeni i členové bývalí, bez nichž by soubor nebyl dnes to co je.

Je zde uvedena i samostatná kategorie " čestní členové souboru ". Tato kategorie nemá žádné podmínky, nijaká pravidla. Chtěl bych tady zařadit lidi, kteří mají lásku ke Kopanicímm, k souboru, a podobně. Nechtěl bych tady zařazovat bývalé členy, pro které je samostatný oddíl bývalých členů.

 

 

 

.